บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด

สกอร์บอร์ดดิจิตอล

ป้ายสกอร์บอร์ดฟุตซอล เป็นป้ายสำหรับบอกแต้มคะแนนกีฬาชนิดต่าง ๆ ภายในอาคาร สามารถเคลื่อนย้ายได้ ป้ายสกอร์บอร์ดฟุตบอล สามารถสั่งผลิตตามแบบได้ ระบบสามารถดัดแปลงต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ได้

ป้ายสกอร์บอร์ด Chang

  • ขนาด 160 x 200 cm.

  • ตั้งเวลาสำหรับเกมกีฬาต่างๆได้ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล ฯลฯ

  • กำหนดช่วงระยะเวลาได้ 2 ช่วง ช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลัง

  • บอกจำนวนการ Red card ของแต่ละทีม

  • ปุ่มกดในตัว

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ