บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด

���������������������������������������������

ระบบเรียกพยาบาล เป็นระบบเรียกฉุกเฉิน  เรียกจากเตียงคนใข้ หรือห้องน้ำไปที่เคาท์เตอร์พยาบาล

มี  3 ระบบคือ 

 1- ระบบเรียกพยาบาลรุ่นที่เรียกแล้วเสียงดัง ปิ๊บ พร้อมไฟกระพริบแสดงตำแหน่งที่เรียกมา(Call Alarm) เหมาะกับห้องเตียงรวม ราคาประหยัด นิยมใช้กันมาก เป็นระบบเรียกพยาบาลพื้นฐาน

amptech

 2  ระบบเรียกพยาบาลที่เรียกแล้ว สามารถพูดคุยโต้ตอบได้แบบ สองทาง(Intercom) เหมาะสำหรับห้องพิเศษ สะดวกในการสื่อสารได้ทันที   เป็นระบบเรียกพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ โต้ตอบได้

amphan

 

3. ระบบเรียกแบบไร้สาย ขนาดจำนวนจุดไม่มากนัก ใช้ตามบ้านหรือสำนักงาน หรือห้องแพทย์

   

4.   ระบบเรียกทีมงาน Staff call system  ใช้สำหรับเรียกทีมงานระหว่างแผนกในโรงพยาบาล เพื่อประสานงานกัน

         คือระบบเรียกทีมงานระหว่างแผนกในโรงพยาบาล เพื่อประสานงานและขอความช่วยเหลือ   แทนการใช้โทรศัพท์   ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกงาน ทำให้ไม่พาดในช่วงที่มีเหตุสำคัญเพียงกดหมายเลขตามห้อง (ไฟจะกระพริบและมีเสียงปิ๊บดังขึ้น) หากต้องการยกเลิกขอความช่วยเหลือให้กดหมายเลขเดิม

      

                   

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ