บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด

บทความ

ระบบเรียกบริการร้านอาหาร ภัตตาคาร ...สินค้าล่าสุด

21-08-2562 18:16:45น.

เป็นระบบเรียกพนักงานเพื่อบริการ สำหรับ ร้านอาหาร และภัตตาคารทั่วไป ใช้ระบบไร้สาย ติดตั้งได้ง่าย  สะดวก ประหยัด ไม่ต้องใช้พนักงานหลายคน  สำหรับบริการลูกค้า 

 สามารถสอดใส่เมนู หรือชื่อร้านค้าพร้อมเบอร์โต๊ะลงในชุดสวิทช์ได้