บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด

บทความ

ถึงเวลาคอมพิวเตอร์ต้องเข้ามาช่วยโรงแรมเล็ก ๆ แล้ว

21-08-2562 18:16:45น.

ถึงเวลาคอมพิวเตอร์ต้องเข้ามาช่วยโรงแรมเล็ก ๆ แล้ว

                สำหรับโรงแรมที่มีขนาดเล็ก การลงทุนในการเลือกเอาระบบ การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้เหมือนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัว แต่ถ้ามองกันจริง ๆ แล้ว ตอนนี้ในการให้บริการที่ติดขัดและมีปัญหาในโรงแรมที่แก้ไม่ตก ทุกอย่างสามารถจัดการได้ด้วยการเลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์

Ø การทำงานแบบ Manual ช้าเกินไป
            เป็นเรื่องจริงสำหรับโรงแรมที่ยังคงใช้ระบบการทำทุกอย่างด้วยมือ ตั้งแต่การจองห้อง ลงเวลา และบันทึกการเข้าออก ที่ทุกขั้นตอนจะต้องใช้เวลานาน ถ้าอยากที่จะให้บริการที่รวดเร็วกว่า ระบบคอมพิวเตอร์สามารถช่วยได้

Ø ลดคน ลดขั้นตอน เพิ่มกำไร            
            แม้จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่มาก แต่หากว่าธุรกิจสามารถใช้คนให้น้อยลงได้ ด้วยการเลือกนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ก็สามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้ ขั้นตอนการทำงานลด ก็ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อย

                นับว่าระบบบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้การบริการจัดการโรงแรมขนาดเล็กทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าของโรงแรมจะต้องเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังแล้ว