บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด

บทความ

ตัวอย่างการติดตั้งหน้างานลูกค้า The valen resort

21-08-2562 18:16:45น.
 The valen resort ใช้งานระบบควมคุมในโรงแรม
ควบคุมการเปิด ปิดไฟ ในห้องพักผ่านการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์ง่ายๆ และป้องกันการธุจริตอย่างได้ผล